Real 3D bone VR & AVRO CUBE QDRO. Gabinet do nauki Anatomii.

,  ,  

Real 3D bone VR & AVRO  CUBE QDRO.
Gabinet do nauki Anatomii.

__
Identyfikacja wizualna dla produktu AVRO i AVRO CUBE QDRO
(logo rozszerzone o wersje logo dla poszczególnych produktów)

Oprawa wizualna stoiska prezentującego produkt (targi + konferencja)

Elementy promocyjne: rollup, banner, ulotki, inne

+ dodatkowo wirtualny spacer.